Wycieczka do Budapesztu

Turystyka krajoznawcza

Turystyka krajoznawcza

Post by relatedRelated post

Turystyka krajoznawcza jest kolejnym rodzajem, według którego można dokonać podziału. Jest to specyficzny typ, który ma na celu wykonanie jednego zadania- daje ona możliwość zdobycia wiadomości o danym kraju. Krajoznawstwo można podzielić na dwa rodzaje. Turystyka bierna jest pierwszym elementem. Nie jest ona zbyt interesująca, ponieważ w tym przypadku wiedza jest nam przekazywana. Nie zdobywamy jej bezpośrednio. Jej przeciwieństwem jest krajoznawstwo czynne, w którym to samodzielnie ponosimy wszelkiego rodzaju wysiłku prowadzące do zdobycia jej. Innym ciekawym wyborem jest turystyka etniczna, która związana jest nierozerwalnie z diasporami. Tutaj większe znaczenie mają walory kulturowe niż przyrodnicze. W polskich warunkach doskonałym przykładem turystyki tego rodzaju jest przyjazd Polaków z Kazachstanu do naszego kraju. W tym przypadku ludzie otrzymują możliwość często po raz pierwszy zobaczenia swojej ojczyzny, którą opuścili często bez własnej woli, wskutek politycznych zmian lub konieczności wyjazdu za chlebem.

About