Wycieczka do Budapesztu

Turystyka kwalifikowana

Turystyka kwalifikowana

Post by relatedRelated post

Turystyka to bardzo pojemna dziedzina, którą można dzielić na wiele sposobów. Kryteria podziału są teraz najróżniejsze. Turystyka rozwija się w tak dynamicznym tempie, że bardzo prawdopodobne jest to, że dojdzie do powstania kolejnych dziedzin, które będą szeroko badane. Jednym z rodzajów turystyki, który obecnie może zostać wyszczególniony jest turystyka kwalifikowana. Jest to forma aktywna, która ma miejsce poza miejscem zamieszkania. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb rozwoju oraz odnowy sił fizycznych i psychicznych. Turystyka kwalifikowana ma kilka charakterystycznych cech. Do jej uprawiania konieczne jest posiadanie przygotowania fizycznego oraz psychicznego. Dodatkowo niezbędna jest umiejętność posługiwania się wybranym sprzętem. Do turystyki kwalifikowanej można zaliczyć szereg odmian. Do najważniejszych zaliczyć należy turystykę pieszą, wodną oraz narciarską. Dzięki temu stanowi ona ważny element w strategii wychowania fizycznego oraz zdrowotnego. Może nawet pełnić rolę resocjalizującą. Turystyka kwalifikowana ma szerokie zastosowanie. Jest ona wszechstronna i dlatego też jej znaczenie jest bardzo duże.

About