Wycieczka do Budapesztu

Turysto poznaj swoje prawa!

Turysto poznaj swoje prawa!

Post by relatedRelated post

Od tego lata podróżujący po krajach Unii Europejskiej turyści, niezależnie od rodzaju środka transportu, po raz pierwszy będą chronieni całym arsenałem praw pasażerów. Z przeprowadzonych badań wszystko wskazuje na to, że aż dwie trzecie z nich, nie ma pojęcia o swoich prawach. Naprzeciw pasażerom wyszła Komisja Europejska, która przygotowała kampanię informacyjną o przysługujących pasażerom prawach, jak i o sposobach ich dochodzenia. Z tak pełnym katalogiem praw pasażerów Unia Europejska jest pierwszym obszarem na świecie.
Akcja uświadamiania już rozpoczęta

W dniach od 25 – 28 czerwca odbywały się inicjujące ją imprezy w Brukseli, Atenach-Pireusie i Sofii, a w stolicy Polski Warszawie zorganizowano poświęcony prawom pasażerów dzień informacyjny. Kampania Komisji Europejskiej będzie trwała 2 lata. W portach lotniczych, morskich, na dworcach kolejowych i autobusowych całej Europy rozwieszone zostaną dotyczące tej akcji plakaty. We wszystkich językach krajów Unii Europejskiej wydrukowane zostaną ulotki, jak też zamieszczone w Internecie odpowiednie informacje. Celem kampanii jest oczywiście lepsze poinformowanie pasażerów o przysługujących im na mocy przepisów unijnych prawach.
Badania Eurobarometru

Wynika z nich, że 34 proc. podróżujących samolotami pasażerów zna swoje prawa, 59 proc. z nich nie ma o nich żadnego pojęcia, a 7 proc. nie ma na ten temat zdania. Tyleż samo procent zna swoje prawa przy zakupie biletów lotniczych, a aż 66 proc. kupuje je nie mając o nich żadnej wiedzy. Jak wynika ze statystyk, jeden z sześciu Europejczyków jest osobą niepełnosprawną, poza tym zauważa się ogólny trend starzenia się populacji europejskiej, obie te dane wskazują na to, że wzrośnie liczba pasażerów, która ze względu na ograniczoną sprawność ruchową będzie wymagała w czasie podróży szczególnej pomocy. Celem Komisji Europejskiej jest stworzenie takim osobom we wszystkich rodzajach transportu, czyli lotniczym, wodnym, kolejowym, autobusowym i autokarowym odpowiednich przepisów dotyczących ich praw w czasie podróży.
W trosce o pasażerów

Niejednemu z nas przydarzyło się usłyszeć odmowę przyjęcia na pokład, lub odwołano nam lot, albo zagubiono nasz bagaż. Niejeden z nas jest też niepełnosprawny i ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. W takich sytuacjach będąc pasażerami któregokolwiek z wymienionych środków transportu powinniśmy dysponować pełną wiedzą w kwestii przepisów dotyczących podróżowania. Przyda się nam ona na pewno w sytuacjach, kiedy zmuszeni zostaniemy do egzekwowania swoich praw w razie pojawienia się jakichś problemów. Dochodzić ich możemy niezależnie od tego czy naszą podróż odbywać będziemy w obrębie jednego czy kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, czy też poza jej granicami. Mając powyższe na względzie właśnie dla ochrony podróżnych opracowana została polityka transportowa Unii Europejskiej.

About