Wycieczka do Budapesztu

Ruch turystyczny

Ruch turystyczny

Post by relatedRelated post

Turystyka to zawiera w sobie szereg pojęć, które pozwalają na określenie wszelkich zjawisk jej towarzyszących. Jednym z takich pojęć jest ruch turystyczny. Co kryje się pod takim pojęciem? Są to czasowe migracje poza miejsce zamieszkania. Te czasowe migracje spowodowane są jasno określonymi czynnikami. Potrzeby te uwarunkowane są społecznie. Motywacje potrafią być różne. Jakimi cechami charakteryzuje się ruch turystyczny? Na pewno do najważniejszych zalicza się wielkość, rozmieszczenie przestrzenne oraz rytm czasowy. Monitorowaniem ruchu turystycznego na całym świecie zajmuje się Światowa Organizacja Turystyki. Co roku publikuje ona dane odnoszące się do wielkości i wartości międzynarodowego ruchu turystycznego. Wielkość przychodów z każdym kolejnym rokiem systematycznie wzrasta. Obecnie wartość przekracza kilkaset miliardów dolarów. Połowa wszystkich podróży miała na celu wypoczynek, pozostałe motywy to chęć odwiedzenia rodziny lub też spełnienie potrzeb religijnych. Ich procent udziału w całości jest jednak zdecydowanie mniejszy.

About