Wycieczka do Budapesztu

Ekoturystyka, agroturystyka

Ekoturystyka, agroturystyka

Post by relatedRelated post

Turystyka alternatywna jest podzielona na kilka rodzajów, które są do siebie bardzo podobne, ale różnice można zauważyć jak zwykle w szczegółach. Ekoturystyka jest jednym z takich właśnie rodzajów, które trzeba w tym przypadku podkreślić. Czym jest dokładniej rzecz ujmując ekoturystyka? Jest to świadome udanie się do naturalnych miejsc przyrodniczych, których zadaniem jest chronienie środowiska naturalnego, z drugiej strony zaś dają możliwość życia w dobrobycie okolicznym mieszkańcom. W Polsce ekoturystyka może wyglądać różnie. Przede wszystkim jednak należy ją kojarzyć z takimi miejscami jak parki narodowe, rezerwaty czy też parki krajobrazowe. Na terenie naszego kraju takich miejsc jest pod dostatkiem i dlatego też miłośnicy tej formy turystyki nie mają na co narzekać. Agroturystyka z kolei, która jest kolejnym rodzajem turystyki alternatywnej to wypoczynek na terenach wiejskich mających charakter rolniczy. Atrakcje w tym przypadku oparte są o wszystkie czynności odbywające się w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego. Atrakcje czekają na gości również w jego bezpośrednim otoczeniu, oczywiście są one powiązane z piękne przyrody.

About