Ustawienia DKDR

Dark KDR jest serwerem PK (można walczyć z innymi graczami na większości map).

Podstawowe mnożniki

 • base exp: x100
 • job exp: x100
 • item drop: x500

War of Emperium & War of Emperium: Second Edition

 • odbywa się w poniedziałki (2.0), środy (1.0), piątki (2.0) i soboty (1.0) od 20:00 do 21:00
 • dostępne są dwa zamki (jeden 1.0 + jeden 2.0)
 • skarby w zamkach pojawiają się codziennie o 21:30
 • Guild Dungeons dostępne dla sojuszników

Dostępne komendy

 • @noks
 • @mi
 • @ii
 • @whodrops
 • @whereis
 • @time
 • @commands
 • @help
 • @duel, @invite, @accept, @reject, @leave
 • @autoloot, @alootid
 • @noask
 • @jailtime
 • @autotrade (automatyczne wylogowanie po 24h)
 • @main
 • @pettalk, @homtalk
 • @showexp, @showdelay
 • @uptime
 • @guildhp
 • @allychat
 • @hominfo
 • @whosell

Customy na Dark KDR

 • customowa arena PvP & GvG
 • HP mobów widoczne w postaci HP/MaxHP (np. 420/680)
 • dodatkowe fryzury, kolory ubrań i włosów oraz darmowy Stylista
 • możliwe śluby postaci tej samej płci (w Hugel)
 • blokada otwarcia sklepika lub czata w najbliższym otoczeniu NPC i warpów
 • tryb dnia i nocy
 • multileveling
 • skille Petów
 • Warperka
 • Jobra
 • Platinum Skill NPC
 • Universal Rental NPC
 • Kafra Shop
 • Nagrody za dotacje

Znaki dozwolone

Czyli znaki, których można używać w imionach postaci, nazwach party i gildii.
 • litery alfabetu łacińskiego bez znaków narodowych (w tym polskich: ą, ć itp.; niemieckich: ä, ö itp. itd.),
 • spacja — „ ”,
 • podkreślnik — „_”,
 • dywiz — „-”,
 • apostrof — „’” (proszę nie mylic tego znaku z „`”).

Forum

Najnowsze odpowiedzi

Facebook

Archiwa