Archiwalne wpisy autora 'Gepard'

Strona 2 z 22

Serwer testowy

W związku z dużym zapotrzebowaniem na serwer, na którym można by przetestować buildy i nowe skille, otworzyliśmy serwer testowy.

Konta zakłada się poprzez _F/_M (dokładne objaśnienia tutaj). Serwer ma limity połączeń: 20 w sumie, 2/komputer, 4/adres IP i jest wipowany automatycznie codziennie o 4.00 w nocy. Idle powyżej 5 minut = kick. Nie ma mobów, NPCów ani nawet warpów. Na potrzeby testów są barykady w Pronterze i Kasy w Geffen i Izlude oraz areny PvP i GvG. Szczegółowe informacje o dostępnych komendach wyświetlają się po zalogowaniu.

Update 31/08/2011

 • dodana arena PvP i GvG
 • dodana komenda @refresh (delay 60 sekund)
 • dodany skill Twilight Alchemy 4
 • dodane działanie Vitata500 i Enrich Celermine Juice
 • poprawiona formuła, cast i delay Gate of Hell
 • dodana możliwość używania runy Refresh (Nauthiz) pod wpływem Deep Sleep
 • bonusy ze wszystkich run nie są usuwane Dispelem

Update 28/08/2011

 • postacie na autotrade będą automatycznie logowane po restartach serwera (od następnego restartu)
 • lista przedmiotów sprzedawanych poprzez vending jest zapamiętywana pomiędzy logowaniami – można się wylogować z włączonym sklepikiem, a po ponownym zalogowaniu zostanie on automatycznie otwarty (o ile miejsce nie jest zajęte)
 • poprawiony obszar działania Dragon Breath (nie przechodzi przez ściany) oraz Arrow Shower na lv 1-5 (3×3 zamiast 5×5)
 • Arrow Shower działa na obszarze Land Protector
 • Defending Aura redukuje już obrażenia z Dragon Breath
 • Dragon Breath ignoruje Wall of Fog
 • wyłączone Vacuum Extreme i Warg Bite w Endless Tower

Vending w Control Panelu

Do Control Panelu rKDR został dodany nowy moduł wyświetlający listę wszystkich przedmiotów sprzedawanych aktualnie w sklepikach graczy.

Lista zawiera ceny, ilości oraz nazwę sklepiku, imię postaci i minimapę z zaznaczoną pozycją.


Update 24/08/2011

Dodatkowe zmiany imienia petów i homunculusów

Dodana została możliwość zmiany imienia petów i homunculusów więcej niż 1 raz. Do resetowania licznika zmian imienia służą odpowiednio: Pet Name Change Coupon i Homunculus Name Change Coupon.

Nowe Emperium

Emperium zostało zmienione na renewalowe:

 • 700 HP bazowo
 • wszystkie ataki zadają 1 punkt obrażeń (także Double Attack i Triple Attack)
 • nadal odporne na wszystkie skille (także Gravitation)
 • brak możliwości leczenia (nawet Sanctuary)
 • +1% MaxHP za każdy punkt zainwestowany w obronę zamku

Nowe odporności na statusy

System odporności na statusy został zmieniony na renewalowy:

 • odporność na podstawowe statusy wynosi 1% za 1 stat (100 stat = 100% odporności)
 • jeśli cel ma niższy poziom Base niż nakładający status odporność jest obniżana (o 0.5*RóżnicaPoziomów^2 [%])
 • staty dają odporność na następujące statusy:
  • VIT: Poison, Stun, Deadly Poison
  • AGI: Sleep, Bleeding
  • INT: Frozen, Silence, Blind
  • LUK: Curse, Stone Curse, Confusion
Inne zmiany

Poza tym jak zwykle trochę drobnych poprawek i zmian:

 • poprawione upkeep, bonus do MaxHP, statów i ATK skilla Inspiration
 • Venom Splasher nie wymaga, aby cel miał <75% MaxHP
 • poprawione wyłączanie skilla Cloaking Exceed
 • poprawiona redukcja GvG i BG skilli Dragon Breath i Hells Plant
 • BG potiony są traktowane jako rankowe (+50% bonus)
 • dodane kopie NPCów z Prontery: Magic Gear Master i Riding Creature Master do poczekalni BG
 • lista skilli, których nie można zdispelować rozszerzona o: Vanguard Force, Banding, Exceed Break, Rising Dragon, GT: Enery Gain, GT: Revitalize i GT: Convert
 • poprawiona redukcja czasu działania Ankle Snare (10 AGI = -1 sek)
 • Spear Quicken dodaje tyle samo ASPD na każdym poziomie
 • poprawione obliczanie modyfikatora obrażeń zależnego od property broni i celu (dla ataków wykonywanych bronią)
 • dodane brakujące skille mobów w Brasilis i Scaraba Hole

Update 21/08/2011

Dzisiejsza przerwa techniczna to głównie przygotowania do War of Emperium.

Kierując się Waszymi opiniami, postanowiliśmy zmienić harmonogram WoE na rKDR. WoE będzie odbywać się trzy razy w tygodniu:

 • WoE: FE w piątki od 20 do 21
 • WoE: SE w środy oraz niedziele od 20 do 21.30
Podczas WoE:FE dostępne będą 2 zamki, a podczas WoE:SE po jednym (inny w środę, inny w niedzielę).

Aktualne zamki:

 • środa: Rachel 1
 • piątek: Prontera 3, Alde 2
 • niedziela: Juno 1

Poza tym wprowadzone zostały następujące zmiany i poprawki:

 • dodana została komenda @killinfo
 • postacie pod wpływem Deep Sleep nie są traktowane jako nieaktywne na Battlegrounds
 • dodana ikona statusu dla Cursed Water i Elemental Converterów
 • dodana możliwość kupowania większych ilości materiałów dla BS (oridecon hammer itd.)
 • dodana możliwość zamiany Rough Elunium/Oridecon w większych ilościach
 • dodana możliwość rozkładania do 100 kamieni w Umbala Ore Downgrading
 • dodany brakujący spawn MVP w Biolabs F3
 • Guild Leaderzy będą mieli dodane do opisu gildyjnego [GL]; dopisku tego nie da się wyłączyć; nie da się również ustawić innego opisu zawierającego [GL]

War of Emperium

War of Emperium na rKDR:

 • będzie się odbywać trzy razy w tygodniu
  • WoE: FE w piątki od 20 do 21
  • WoE: SE w środy oraz niedziele od 20 do 21.30
 • dostępne będą 2 zamki FE i 2 zamki SE (pierwszy w środę, drugi w niedzielę)
 • z każdego zamku FE będzie dostęp do wszystkich 4 Guild Dungeonów FE, z każdego zamku SE będzie dostęp do obu Guild Dungeonów SE
 • nie będzie możliwości zawierania sojuszy
 • drop Treasure Boxów będzie customowy

Pierwsze WoE na rKDR odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 sierpnia.

Update 17/08/2011

Wprowadzone zostało sporo poprawek:

 • dodane częściowe działanie Insignii Sorcerera:
  • poprawne wymagane ilości Pointów do rzucenia skilla
  • recovery 1% MHP co 5 sek. jeśli ma się to samo property co insignia (na wszystkich poziomach)
  • obrażenia 1% MHP co 5 sek. jeśli ma się przeciwne property niż insignia (na wszystkich poziomach)
  • +50% otrzymywanych obrażeń od przeciwnego property (na wszystkich poziomach)
  • zmiana property ataków (lv 2)
  • bonus +25% do magicznych ataków tego samego property co insignia (lv 3)
  • +50 MATK od fire insignia lv 3
  • MaxHP +500, DEF +50 od earth insignia lv 2
  • MaxSP +50, MDEF +50 od earth insignia lv 3
  • -50% skill delay magicznych skilli o property Wind od wind isignia lv 3
  • -30% variable cast time magicznych skilli o property Water od water insignia lv 3
  • +10% silniejszy heal (i inne healopodobne skille) od water insignia lv 2
 • poprawione wyświetlanie multi-hit damage skilla Final Strike
 • poprawione obrażenia Hell Plant
 • poprawione szanse na Stun i Bleeding ze skilla Hell Plant
 • poprawiony bug przy kopiowaniu skilla Overbrand (zły skill, brak ikony i GE)
 • Coluceo Heal nie leczy już postaci na Frenzy
 • Epiclesis poprawnie wyświetla heal za 0 HP w przypadku postaci na Frenzy
 • Warmer leczy 1% MaxHP / level skilla co 3 sek. (oraz dodatkowe +10% MaxHP co 3 sek od Summon Agni Lv 2 passive)
 • ASPD bonus z Frenzy i Twohand Quicken nie sumują się
 • damage Throw Fuuma Shuriken nie dzieli się pomiędzy cele w obszarze 3×3
 • damage Throw Kunai wynosi 3×300% ATK
 • poprawiony dialog w Eden Group quest (56-70) na zbieranie Rotten Bandage (30 sztuk -> 20 sztuk)
 • dodane sprawdzenie czy jest miejsce w inventory na questowe przedmioty (gemy) w Ring of the Wise King Quest
 • zmieniony sposób leczenia przez Kaahi, aby był bardziej zbliżony do oficjalnego
 • zmienione formuły Shield Chain i Shield Press (wymagają jeszcze dalszych poprawek)
 • poprawiony bonus do Crita ze skilla Striking
 • poprawiony upkeep SP skilla Striking
 • poprawiony błąd w Acolyte Tutorial Quest (NPC mówił o Bee Sting, a sprawdzał Decayed Nail)
 • poprawione działanie Gloomy Shyness z niektórymi skillami

Większośc z Was zapewne zauważyła dwa crashe serwera około północy. Spowodowane były błędem w kodzie serwera, który został już poprawiony. Żaden z crashy nie był celowo spowodowany przez żadnego z graczy. Przepraszamy za utrudnienia.

Nowy Fashion System

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy nowy Fashion System.

Tak było to do tej pory na nKDR i DKDR, również na rKDR będą czapki typu Fashion. Tym razem jednak system daje dużo więcej możliwości. Przede wszystkim nie będzie konieczności (ani możliwości) łączenia czapek, a jako fashion będzie mogła służyć każda czapka.

Szczegółowo cały system wygląda następująco:

 • przedmioty typu fashion zakładane są na 3 sloty w zakładce Costume Equipment
 • przedmioty z zakładki Costume mają pierwszeństwo przed normalnymi jeśli chodzi o wygląd, tj. zasłaniają normalny sprzęt ubrany “pod” nimi
 • dostępnę będą 2 rodzaje przedmiotów typu fashion:
  • zwykłe czapki zamienione w fashiony u NPC (payon 182,151)
  • specjalne fashion items, które będzie można od razu użyć jako Costume Equipment (w późniejszym okresie)

Zmienienie zwykłej czapki w Fashion Item u NPC (payon 182,151) powoduje następujące zmiany:

 • czapka przestaje mieć jakiekolwiek działanie (nie daje bonusów ani DEFa)
 • ulepszenie (refine) jest zachowywane, ale nie daje DEFa
 • czapka nie liczy się jako ubrana, jeśli jest wymagana do zestawu (combo)
 • karta/enchant pozostaje na swoim miejscu, ale nie daje bonusów
 • włożona karta również nie liczy się do zestawu (combo)
 • ewentualny pusty slot pozostaje, ale nie można do niego włożyć karty
 • czapkę można założyć tylko na odpowiedni slot zakładki Costume Equipment
 • nie zmieniają się: waga, wymagany poziom, wymagana klasa
 • czapka dostaje dopisek [Fashion]’s
 • czapki nie można sprzedać ani przenieść na inne konto (account bound)
W Fashion Item można zamienić każdą czapkę (w tym oczywiście inne headgeary na mid i low). Zamiana 1 przedmiotu wymaga 1 Fashion Coupon.

Ale to nie wszystko: proces zamiany w Fashion Item jest całkowicie odwracalny. Ten sam NPC zamieni fashiona z powrotem w całkowicie normalną czapkę, dokładnie taką jaka była (z działaniem, kartami, refine, i znów można ją będzie sprzedać). Zamiana taka wymaga 1 Unfashion Coupon.

Headgeary, które są nagrodami za dotacje nie wymagają Fashion Coupon. NPC zamieni je w Fashion Item bez kuponu.

Do nagród za dotacje dodane zostały także nowe czapki. Z ich wyglądem i działaniem można zapoznać się w Control Panelu:

Przerwa techniczna 9/08/2011

 • Inspiration nie zabiera już Job Exp przy użyciu
 • dodany SP upkeep do skilla Reflect Damage
 • poprawione działanie Vanguard Force na lv 5
 • poprawiony HP/SP upkeep skilla Inspiration
 • poprawione działanie Bradium Brooch
 • dodany slot do Rose Shield [1]
 • poprawione dozwolone klasy dla Beginner’s Adventure Suit
 • poprawki w Eden Group Quest: Swordman Class dostaje właściwy przedmiot po wybraniu Eden Sabre II, poprawiony dialog związany z hunting questem na 10 Baby Desert Wolf

Forum

Najnowsze odpowiedzi

Facebook

Archiwa