War of Emperium

nKDR

Na nKDR odbywa się zarówno WoE: FE (First Edition) jak i WoE: SE (Second Edition). Gildie mogą zawrzeć sojusz tylko z jedną inną gildią.

First Edition

Odbywa się w środy od 20.00 do 21.00. Dostępne są dwa zamki. Wszystkie lochy zamkowe (GD): Prontera, Geffen, Al De Baran i Payon są dostępne w obu zamkach i otwarte dla sojuszniczej gildii.

Second Edition

Odbywa się w niedziele od 20.00 do 21.30. Dostępny jest jeden zamek.

Rotacja zamków

Zamki zmieniane są na początku każdego miesiąca. Nowe zamki wybierane są przez aktualnych właścicieli.

Skarby

Skarbiec każdego zamku produkuje nieco inne skrzynie ze skarbami. Skrzynie pojawiają się codziennie o 21.30. Zamek WoE: FE (#1) Połowa skrzyń to zwykła skrzynia, zawierająca:
 • Old Blue Box (75%), Old Purple Box (50%), Yggdrasil Berry (50%), Old Card Album (25%), Speed Potion Box 10ea (10%), Wool Scarf[1] (5%), Vidar’s Boots (5%), Odin’s Blessing[1] (5%)
Drop drugiej połowy skrzyń składa się z części stałej:
 • Oridecon (100%), Elunium (100%), Bloody Branch (25%), Dead Branch Box 25ea (10%)
oraz losowej:
 • Mage Hat (1.5%), Thorny Shield[1] (1%), Freya’s Jewel (0.8%)
 • Goibne’s Armor (5%), Necklace[1] (1%), Iron Maiden (0.8%)
 • Majestic Goat (1%), Valkyrja’s Shield (0.5%), Wrath of Valkyrie (0.8%)
 • Goibne’s Greaves (5%), Sniping Suit[1] (0.5%), Root of Stone (0.8%)
 • Morrigane’s Helm (1%), Brooch[1] (1%), Spirit of Fish (0.8%)
 • Morpheus’s Hood (1%), Expert Ring[1] (5%), Sputum of Bird (0.8%)
 • Tiara (1%), Safety Ring (1%), Emblem of the Sun God (0.8%)
 • Magni’s Cap (5%), Black Leather Boots (5%), Snow Crystal (0.8%)
 • Curved Blade[2] (5%), Jeweled Sword (5%), Ripple (0.8%)
 • High Quality Sandals[1] (5%), Pole Axe[1] (1%), Drifting Air (0.8%)
Zamek WoE: FE (#2) Połowa skrzyń to zwykła skrzynia, zawierająca:
 • Old Blue Box (75%), Old Purple Box (50%), Yggdrasil Berry (50%), Old Card Album (25%), Speed Potion Box 10ea (10%), Tidal Shoes[1] (5%), Stone Buckler[1] (5%), Meteor Plate[1] (5%)
Drop drugiej połowy skrzyń składa się z części stałej:
 • Oridecon (100%), Elunium (100%), Bloody Branch (25%), Dead Branch Box 25ea (10%)
oraz losowej:
 • War Axe[1] (1.5%), Hat of the Sun God (0.05%), Thor’s Gauntlet (0.8%)
 • Earring[1] (1%), Platinum Shield (0.5%), Wheel of the Unknown (0.8%)
 • Orlean’s Plate[1] (2%), Crest of the Rider (2%), Silver Ornament (0.8%)
 • Zeny Knife (5%), Morpheus’s Shawl (5%), Feather of Angel Wing (0.8%)
 • Rosary[1] (5%), Frigg’s Circlet (1%), Footprints of Cat (0.8%)
 • Gaia Sword (5%), Crown (1%), Woman’s Moustaches (0.8%)
 • Goibne’s Spaulders (5%), Glove[1] (1%), Sinew of Bear (0.8%)
 • Vali’s Manteau (5%), Magician Hat (1%), Breath of Soul (0.8%)
 • Divine Clothes[1] (5%), Spiky Band (1%), Omen of Tempest (0.8%)
 • Goibne’s Helm (5%), Feather Beret (0.5%), Billow (0.8%)
Zamek WoE: SE Połowa skrzyń to zwykła skrzynia, zawierająca:
 • Old Blue Box (75%), Old Purple Box (50%), Yggdrasil Berry (50%), Old Card Album (25%), Speed Potion Box 10ea (10%), Wool Scarf[1] (5%), Vidar’s Boots (5%), Odin’s Blessing[1] (5%)
lub
 • Old Blue Box (75%), Old Purple Box (50%), Yggdrasil Berry (50%), Old Card Album (25%), Speed Potion Box 10ea (10%), Tidal Shoes[1] (5%), Stone Buckler[1] (5%), Meteor Plate[1] (5%)
Drop drugiej połowy skrzyń składa się z części stałej:
 • Oridecon (100%), Elunium (100%), Bloody Branch (25%), Dead Branch Box 25ea (10%)
oraz losowej:
 • Recovery Staff (4.5%), Wild Beast Claw[1] (4.5%), Pauldron[1] (1.5%), Goddess Tear (0.8%)
 • Bardiche[2] (4.5%), Inverse Scale (4.5%), Heavenly Maiden Robe (1.5%), Valkyrie’s Token (0.8%)
 • Mes[3] (4.5%), Heart Breaker[1] (4.5%), Blood Tears[2] (4.5%), Brynhild Armor Piece (0.8%)
 • Platinum Shotel[1] (4.5%), Burning Bow[1] (4.5%), Hero’s Remains (0.8%)
 • Muscle Cutter[2] (4.5%), Orc Archer’s Bow (4.5%), Iceicle Fist[3] (4.5%), Andvari’s Ring (0.8%)
 • Battle Hook[1] (4.5%), Freezing Bow[1] (4.5%), Barrage Fist[4] (4.5%), Dusk Glow (0.8%)
 • Ahlspiess (4.5%), Earthen Bow[1] (4.5%), Wolfheiden[1] (1.5%), Dawn Essence (0.8%)
 • Lich’s Bone Wand[2] (4.5%), Gale Bow[1] (4.5%), Seismic Fist[3] (4.5%), Cold Moonlight (0.8%)
 • Staff of Piercing (4.5%), Drill Katar[1] (4.5%), Mithril Magic Manteau[1] (1.5%), Hazy Starlight (0.8%)

Forum

Najnowsze odpowiedzi

Facebook

Archiwa