Update 11/09/2011

Dzisiejszy update zawiera duuużo zmian. Jest to pierwsza z serii aktualizacji, które mają na celu wprowadzić balance patche z kRO.

Poprawki
 • poprawiony Pile Bunker (jest już refineable)
 • dodany bonus ATK/MATK za High Upgrade (powyżej +15)
 • ukryty bonus overrefine do ATK nie jest już maksymalizowany przez Maximize Power/Critical
 • dodany ukryty bonus overrefine do MATK
 • poprawione forced sitdown od Banana Bomb
 • można castować Asurę po użyciu Cursed Circle
 • Prestige daje DEF a nie DEF2, poprawiona wartość bonusa do DEF
 • poprawiony błąd powodujący, że status resistance był aplikowany podwójnie
Aktualizacje
 • działanie High Priest Card (Assumptio Lv1 -> Lv5)
 • czas działania runy Nauthiz (Refresh) 60s (było 30s)
 • czas działania Recognized Spell 60~180s (było 20~60s)
 • czas działania efektu Warg Bite 1~5s + bonus (było 10s + bonus)
 • reuse delay Neutral Barrier 90s (było 120s)
 • czas działania Crescent Elbow 3~7s (było 10~30s)
 • fixed cast time GT Revitalize 1~3s (było 0s)
 • reuse delay Unlimited Humming 110~150s (było 180s)
 • Ride in Lighting: variable cast 1~5s (było 0s), reuse delay 1~5s (było 0s), delay 0 (było 0,2s)
 • zasięg Dark Illusion 5~9 (było 3~7)
 • zasięg Pile Bunker 3~5 (było 3)
 • zasięg Arm Cannon 9~13 (było 7)
 • obszar Magnetic Field 5×5 (było 3×3 ~ 7×7)
 • usunięty limit postawionych Reverberation
 • obszar Lerad’s Dew, Melody of Sink, Warcry of Beyond, Unlimited Humming Voice 9×9~13×13 (było 11×11)
 • obszar Sound of Destruction 9×9~13×13 (było 5×5~9×9)
 • zablokowane użycie skilli Manhole, Bloody Lust, Sound of Destruction na zwykłych mapach (nie PvP/GvG)
 • koszt SP Clementia 280~360 (było 200~240)
 • koszt SP Canto Candidus 200~240 (było 145~175)
 • koszt SP Coluceo Heal 200~240 (było 130~160)
 • koszt SP Praefetio 90~180 (było 60~150)
 • koszt SP Recognized Spell 100~180 (było 50~90)
 • koszt SP Comet 480~800 (było 240~400)
 • koszt SP Arm Cannon 40~60 (było 30~60)
 • ilość Mado Fuel potrzebna do skilli Self Destruction (5 -> 3), Cooldown (2 -> 1), Magnetic Field (3 -> 2)
 • koszt SP Stealth Field 80~120 (było 100~200)
 • koszt SP Reflect Damage 80~160 (było 40~80)
 • koszt SP Pinpoint Attack 50 (było 30)
 • koszt SP Exceed Break 20~68 (było 24~40)
 • koszt SP Over Brand 32~72 (było 42~50)
 • koszt SP Ray of Genesis 60~80 (było 60)
 • koszt SP Inspiration 80~120 (było 100)
 • GT Cure, Change i Revitalize zużywają 1 SS/level
 • koszt SP Gloomy Day 60~120 (było 60)
 • koszt SP Howling of Lion 80~120 (było 40~60)
 • Poem of Netherworld nie można rzucić pod nogi
 • Thorns Trap nie można rzucić pod nogi ani stackować
 • formuła Cross Impact 1100~1500%
 • Dark Illusion można używać na mapach GvG
 • szansa na Burning/Freezing z Firing/Icebound Trap zwiększona o 10%
 • Pile Bunker usuwa także: GT Change, GT Revitalize, Reflect Shield, Defender, Reflect Damage, Prestige, Banding
 • Status Recovery usuwa także White Imprison
 • Clementia i Canto dodają +0~5 statów w zależności od Job Lv Arch Bishopa
 • Clearance usuwa także Critical Wounds
 • bonus DEF z Mainframe Remodel 40~100 (było 4~15)
 • bonus MHP z GT Revitalize 2%/lv (było 3%/lv)
 • skille Masquerade nie działają na bossy
 • szansa aktywacji Crescent Elbow 40+5*lv% (było 94+lv%)
 • upkeep SP Magnetic Field 50 SP (było 14+3*lv)
 • Refresh (Nauthiz Rune) usuwa także: Freezing, Marsh of Abyss, Howling of Mandragora, Crystalize, Deep Sleep, wszystkie trucizny GX

Opisy skilli w grze zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie.

Update 10/09/2011

 • Dodana została możliwość zmiany płci konta. Zmianę przeprowadza się samodzielnie w Control Panelu. Płeć można zmienić jeśli na koncie nie znajdują się klasy Bard, Clown, Gypsy, Dancer, Baby Bard, Baby Dancer, Minstrel lub Wanderer. Do zmiany wymagane jest 1000 punktów (donation credits).
 • Dodany został NPC od Pile Bunker.

Serwer testowy

W związku z dużym zapotrzebowaniem na serwer, na którym można by przetestować buildy i nowe skille, otworzyliśmy serwer testowy.

Konta zakłada się poprzez _F/_M (dokładne objaśnienia tutaj). Serwer ma limity połączeń: 20 w sumie, 2/komputer, 4/adres IP i jest wipowany automatycznie codziennie o 4.00 w nocy. Idle powyżej 5 minut = kick. Nie ma mobów, NPCów ani nawet warpów. Na potrzeby testów są barykady w Pronterze i Kasy w Geffen i Izlude oraz areny PvP i GvG. Szczegółowe informacje o dostępnych komendach wyświetlają się po zalogowaniu.

Update 31/08/2011

 • dodana arena PvP i GvG
 • dodana komenda @refresh (delay 60 sekund)
 • dodany skill Twilight Alchemy 4
 • dodane działanie Vitata500 i Enrich Celermine Juice
 • poprawiona formuła, cast i delay Gate of Hell
 • dodana możliwość używania runy Refresh (Nauthiz) pod wpływem Deep Sleep
 • bonusy ze wszystkich run nie są usuwane Dispelem

Facebook

Archiwum